Povečanje energetske in snovne učinkovitosti objekta

Podjetje Penzion Miklič & Miklič d.o.o., je na javnem razpisu »Podporamikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Energetska sanacija Hotela Miklič«. V hotelu Miklič so bili izvedeni sledeči ukrepi energetske in snovne učinkovitosti:

  • Izvedba rekuperacije v nastanitvenem in gostinskem delu.
  • Izolacija strehe, kleti ter fasadnega ovoja.
  • Namestitev nove toplotne črpalke zrak/voda.
  • Zamenjava svetil.
  • Zamenjava stavbnega pohištva.
  • Namestitev sončne elektrarne.
  • Sanacija kopalnic.
  • Namestitev zbiralnikov za ločeno zbiranje odpadkov.
  • Izdelava nove spletne strani.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike Slovenije: www.eu-skladi.si.